Klik hier voor de startlijst van de springwedstrijd op zondag 28 november 2021.

 12 september ponyspeldag
 17 oktober dressuurwedstrijd (1)
 28 november springwedstrijd
 23 januari dressuurwedstrijd (2)

 13 maart springwedstrijd
 24 april dressuurwedstrijd (3)
 12 juni Clubkampioenschappen
 ponyspeldag n.t.b.

Springwedstrijden

Tijdens de springwedstrijd rijdt ieder combinatie minimaal twee rondes, waarvan de tweede ronde getimed wordt door de jury. Wanneer een combinatie beide rondes foutloos rijdt is hij/zij door naar de barrage (derde ronde). Wanneer er meerdere combinaties in de barrage rijden, gaat dit altijd op tijd. 
Aantal strafpunten: 
Weigering balk: 4 strafpunten 
Val van pony/paard: 8 strafpunten 

Dressuurwedstrijden

Dressuurproeven – Horse-Inn

Proef F-2

Proef A-l

Proef B-2

Proef B-5

Proef L1-8

Caprilli proef springen

Algemene informatie

Wedstrijd reglement – Horse-Inn

 • Deelname aan wedstrijden georganiseerd door ruitersportvereniging Horse Inn zijn alleen toegankelijk voor personen welke les volgen bij manege Hogerduinen te Mariaheide.
 • Inschrijving voor deelname aan een wedstrijd dient te geschieden door het inleveren van een inschrijfformulier
 • Per keer kan er voor één wedstrijd worden ingeschreven.
 • Inschrijfgeld dient direct bij inschrijving te worden voldaan.
 • Inschrijfformulieren zonder inschrijfgeld of na sluitingsdatum worden NIET behandeld.
 • Op verzoek van de penningmeester moet het betalingsbewijs getoond kunnen worden .
 • Deelname met een eigen paard/pony mag alleen wanneer er met regelmaat op deze paard/pony wordt gereden tijdens de les bij manege Hogerduinen.
 • Wanneer de startlijsten worden gepubliceerd, kan er niet meer gewijzigd worden van pony/paard of aanvangstijd.
 • Half uur voor aanvang wedstrijd melden bij het wedstrijdsecretariaat. Bij niet of te laat melden kan besloten worden tot diskwalificatie.
 • Tijdens de wedstrijd dient men de aanwijzingen van de ringmeester op te volgen.
 • Het gebruik van hulpmiddelen (bijzetteugels e.d.) is verboden.
 • Afmeldingen uiterlijk 24 uur voor aanvang wedstrijd telefonisch of per e-mail doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat (NIET op de manege)
 • Inschrijfgeld wordt nooit terug betaald.
 • Deelname aan de wedstrijd geschiedt voor eigen rekening en risico deelnemer. Bestuursleden, jury noch dienstdoende personen dragen geen enkele verantwoordelijkheid omtrent schade in welke vorm dan ook aan personen, paarden of materiaal.

X