Over ons

De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer het organiseren van: – Onderlinge wedstrijden, dressuur en springen; – Een ponyspeldag voor de jeugd; – Diverse clubactiviteiten voor de leden. Deelname aan activiteiten georganiseerd door ruitersportvereniging Horse Inn zijn alleen toegankelijk voor personen welke les volgen bij manege Hogerduinen te Mariaheide, bezit van een eigen paard of pony is hiervoor niet noodzakelijk. Wie als lid wenst toe te treden moet hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij het secretariaat. Dit kan door  het inschrijfformulier in te vullen. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar en wordt automatisch verlengd tenzij het lidmaatschap tijdig is opgezegd. Beëindiging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar, schriftelijk d.m.v. een afmeldformulier aan het secretariaat te worden gemeld. Een afmeldformulier kunt u uitprinten via onze website. Op de manege is een vereniging brievenbus aanwezig waarin correspondentie aan het bestuur kan worden gedeponeerd.

X