Wedstrijd reglement

         WEDSTRIJD REGLEMENT in PDF

 • Deelname aan wedstrijden georganiseerd door ruitersportvereniging Horse Inn zijn alleen toegankelijk voor personen welke les volgen bij manege Hogerduinen te Mariaheide.
 • Inschrijving voor deelname aan een wedstrijd dient te geschieden door het inleveren van een inschrijfformulier
 • Per keer kan er voor één wedstrijd worden ingeschreven.
 • Inschrijfgeld dient direct bij inschrijving te worden voldaan.
 • Inschrijfformulieren zonder inschrijfgeld of na sluitingsdatum worden NIET behandeld.
 • Op verzoek van de penningmeester moet het betalingsbewijs getoond kunnen worden .
 • Deelname met een eigen paard/pony mag alleen wanneer er met regelmaat op deze paard/pony wordt gereden tijdens de les bij manege Hogerduinen.
 • Wanneer de startlijsten worden gepubliceerd, kan er niet meer gewijzigd worden van pony/paard of aanvangstijd.
 • Half uur voor aanvang wedstrijd melden bij het wedstrijdsecretariaat. Bij niet of te laat melden kan besloten worden tot diskwalificatie.
 • Tijdens de wedstrijd dient men de aanwijzingen van de ringmeester op te volgen.
 • Het gebruik van hulpmiddelen (bijzetteugels e.d.) is verboden.
 • Afmeldingen uiterlijk 24 uur voor aanvang wedstrijd telefonisch of per e-mail doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat (NIET op de manege)
 • Inschrijfgeld wordt nooit terug betaald.
 • Deelname aan de wedstrijd geschiedt voor eigen rekening en risico deelnemer. Bestuursleden, jury noch dienstdoende personen dragen geen enkele verantwoordelijkheid omtrent schade in welke vorm dan ook aan personen, paarden of materiaal.
 • De jury beslist in hoogste instantie. Tegen haar uitspraak is geen appèl mogelijk.
 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
X